Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị cấp cao thường niên giữa tỉnh Hà Tĩnh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, chiều ngày 6/12/2018, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Ô Đay Sủ Đa Phon, UVBCH Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào - Bí thư - Tỉnh trưởng làm trường đoàn đã có chuyến tham quan NTM tại xã Nam Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.