Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 22/8/2018 của UBND xã Nam Hương về phổ biến pháp luật cho Hội viên Câu lạc bộ “ Nông dân với pháp luật” thôn Yên Thượng xã Nam Hương. Ngày 12/9/2018, UBND xã Nam Hương đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Thạch Hà tổ chức tuyên truyền pháp luật về Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Tiếp cận thông tin cho các Hội viên Câu lạc bộ.