Một số hình ảnh về bước đầu xây dựng mô hình nông thôn mới ở xã Nam Hương

Một số hình ảnh về bước đầu xây dựng mô hình nông thôn mới ở xã Nam Hương

Qua ba năm triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Nam Hương đã có một số mô hình nổi trội.
Thôn Tân Sơn xã Nam Hương đón nhận danh hiệu thôn văn hóa

Thôn Tân Sơn xã Nam Hương đón nhận danh hiệu thôn văn hóa

Sáng ngày 22/12/2017 thôn Tân Sơn xã Nam Hương huyện Thạch Hà long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 38 thành lập thôn và đón nhận danh hiệu thôn văn hóa.

Học sinh Trường TH Nam Hương trải nghiệm mô hình nông thôn mới

Học sinh Trường TH Nam Hương trải nghiệm mô hình nông thôn mới

Vừa qua, BGH Trường tiểu học Nam Hương đã tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm các mô hình nông thôn mới trong xã.

Hội nghị tổng kết Quốc phòng - An ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Hội nghị tổng kết Quốc phòng - An ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 28/12/2017, xã Nam Hương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Nam Hương

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Nam Hương

Năm 2017, công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Nam Hương tiếp tục được chú trọng.