Hội nghị cử tri tiếp xúc với Đại biểu HĐND xã
08/01/2018 10:50
Để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND xã Nam Hương kỳ họp thứ 4 khóa 8, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND xã phối hợp với Thường trực UBMTTQVN xã thống nhất chỉ đạo tổ chức Hội nghị cử tri để tiếp xúc với Đại biểu HĐND xã.
Hội nghị cử tri tiếp xúc với Đại biểu HĐND xã

Theo Kế hoạch của UBMTTQVN xã, đến ngày 08/01/2018 có 6/6 thôn đã tổ chức xong Hội nghị cử tri tiếp xúc với đại biểu HĐND xã.

Đợt tiếp xúc lần này cử tri xã nhà được nghe các Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện  kinh tế  -xã hội, quốc phòng - an ninh  năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, Báo cáo tài chính, thu chi ngân sách năm 2017, dự toán thu chi ngấn sách năm 2018.

 

Hội nghị cử tri tiếp xúc đại biểu HĐND xã tại thôn Việt Yên

Qua nghe báo cáo cử tri xã nhà cơ bản tán thành với các nội dung bản báo cáo. Cử tri xã nhà cũng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2017 của HĐND, UBND xã, những cố gắng của các vị đại biểu HĐND đã đem lại niềm tin cho cử tri xã nhà.

Tại các Hội nghị tiếp xúc, cử tri cũng đã có rất nhiều ý kiến góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đặc biệt là trong việc phát triển kinh tế, công tác xây dựng nông thôn mới.

 

Hội nghị cử tri tiếp xúc đại biểu HĐND xã tại thôn Thống Nhất

Dự kiến Kỳ họp thứ 4 khóa 8, nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND xã Nam Hương sẽ diễn ra trong thời gian 01 ngày  vào giữa tháng 01 năm 2018. Với tinh thần phấn khởi và sự đoàn kết, đồng tình cao của toàn thể cử tri xã nhà và các vị đại biểu HĐND, hứa hẹn sẽ đưa lại nhiều thắng lợi hơn nữa trong năm 2018.

Tác giả: Trần Thị Thu Trang - Nguồn: BBT