Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết TW6 - khóa XII của Đảng
06/01/2018 04:24
Chiều ngày 06/01/2017, Đảng bộ xã Nam Hương đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết TW6 - khóa XII của Đảng cho toàn thể các đảng viên của toàn Đảng bộ và các đồng chí trưởng thôn, công an viên, thôn đội trưởng, chi hội trưởng của các chi hội trên tất cả 6 đơn vị thôn.
Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết TW6 - khóa XII của Đảng

Hội nghị đã nghe đồng chí Mai Hữu Hợi - Phó ban tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà đã quán triệt 4 Nghị quyết của TW6 khóa XII.

Đồng chí Mai Hữu Hợi quán triệt các Nghị quyết tại Hội nghị

Tại Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Sỹ Trung - PBT Đảng ủy đã triển khai quán triệt hai Chương trình hành động của Đảng ủy xã Nam Hương, đó là Chương trình hành động  thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW ngày 25/10/2017 Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Trung - PBT Đảng ủy quán triệt Chương trình hành động tại Hội nghị

Tác giả: Trần Thị Thu Trang - Nguồn: BBT