Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Sáng ngày 06/01/2017, Đảng ủy xã Nam Hương đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Năm 2017 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tập trung cao nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020. Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Thạch Hà, Đảng ủy, UBND xã Nam Hương đã đề ra nhiều giải pháp kịp thời và có trọng tâm cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các hợp tác xã, các thôn cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân đã từng bước khắc phục khó khăn tạo nên phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng NTM, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Trung - PBT Đảng ủy trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Sỹ Trung - PBT Đảng ủy cũng đã trình bày phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 gồm 13 chỉ tiêu chủ yếu. Đồng thời nêu các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đạt kết quả cao trong năm 2018.

Về dự Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hường - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng đoàn công tác số 6 của Huyện ủy Thạch Hà đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng thời ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Nam Hương đạt được trong năm 2017, qua đó chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nêu lên các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2018, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tác giả: Trần Thị Thu Trang - Nguồn: BBT