xã Nam Hương ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
01/04/2019 11:19
Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi cả nước; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019;
xã Nam Hương ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng nay, ngày 01/4/2019 dưới sự chứng kiến đầy đủ của các đồng chí là Trưởng, Phó Phòng văn hóa thông tin huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN xã; Lãnh đạo UBND xã cùng các đồng chí cán bộ, công chức, Trưởng, phó các ngành, đoàn thể; Ban chỉ huy các thôn; các thành viên BCĐ, Tổ trưởng và các điều tra viên, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số xã Nam Hương đã tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn toàn xã.

Hình ảnh tại buổi lễ ra quân

          Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở được triển khai định kỳ 10 năm một lần với quy mô lớn, liên quan đến từng người dân, phạm vi trải rộng trên cả nước, đối tượng và đơn vị điều tra nhiều; việc thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm các mục đích chính sau:

Thứ nhất: Tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương;

Thứ hai: Đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết;

Thứ ba: Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các hộ điều tra hộ dân cư.

* Đối tượng điều tra bao gồm:

- Tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định;

- Các trường hợp chết của hộ dân cư đã xảy ra từ ngày 16/02/2018 (tức ngày 01 Tết Âm lịch Mậu Tuất năm 2018) đến hết ngày 31/3/2019 theo dương lịch.

- Nhà ở của hộ dân cư.

*Phạm vi điều tra: Tổng điều tra được thực hiện toàn bộ trên phạm vi cả nước đối với tất cả các đơn vị điều tra.

Với quyết tâm hoàn thành cuộc tổng điều tra chậm nhất vào ngày 25/4, BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở xã đã quán triệt đến tận cán bộ, đảng viên nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra lần này và triển khai đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ, đạt chất lượng. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc tổng điều tra để đảm bảo quyền và trách nhiệm của mình. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát công tác điều tra, cập nhật thông tin báo cáo kịp thời...

Sau lễ phát động, Đại diện Phòng văn hóa huyện, BCĐ xã cùng các điều tra viên đã trực tiếp đến tận một số hộ gia đình để tiến hành điều tra. Bước đầu nhận thấy các hộ dân đã đồng tỉnh và phối hợp cung cấp thông tin cho điều tra viên.

Hình ảnh điều tra tại hộ gia đình bà Bùi Thị Vân, thôn Hòa Bình

Tác giả: Thu Trang - Nguồn: BBT