Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và tuyên truyền pháp luật tại xã Nam Hương
21/05/2018 11:56
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 08/5/2018 của UBND xã Nam Hương về việc tổ chức kiện toàn và tập huấn nghiệp vụ cho các hòa giải viên năm 2018. Sau thời gian thực hiện, kết quả đến nay 6/6 thôn đã kiện toàn được 06 tổ hòa giải với 47 tổ viên, trong đó 29 nam, 18 nữ .
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và tuyên truyền pháp luật tại xã Nam Hương

Để nhằm từng bước nâng cao kiến thức pháp luật, kỷ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hoà giải ở cơ sở và các Tổ liên gia tự quản, phòng ngừa, hạn chế đối tượng vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tích cực Quy chế dân chủ ở cơ sở và giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, đồng thời  tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt thực hiện thành công công cuộc về đích nông thôn mới trong năm 2018.

Ngày 18/5/2018, UBND xã Nam Hương phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Thạch Hà tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các đồng chí là tổ trưởng, tổ phó, tổ viên các Tổ hòa giải và các đồng chí là tổ trưởng tổ liên gia tự quản trên địa bàn toàn xã.

Các thành phần về tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Hà Huy Sơn và đồng chí Nguyễn Thị Thi - Phòng Tư pháp đã phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở, Bộ luật dân sự, Luật phòng chống ma túy, Luật Tiếp cận thông tin và số nội dung liên quan.

Đ/c Nguyễn Thị Thi - Phòng Tư pháp giới thiệu, phổ biến các văn bản Luật tại Hội nghị

Cũng tại hội nghị này, đồng chí Trần Hậu Đức, Phó chủ tịch UBND xã đã quán triệt và thông qua một số nội dung quan trọng trong công tác xây dựng nông thông mới, đặc biệt là việc phấn đấu về đích nông thôn mới của xã trong năm 2018.

Tác giả: Trần Thị Thu Trang - Nguồn: BBT