Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho các hội viên CLB " Nông dân với pháp luật" thôn Yên Thượng
13/09/2018 11:09
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 22/8/2018 của UBND xã Nam Hương về phổ biến pháp luật cho Hội viên Câu lạc bộ “ Nông dân với pháp luật” thôn Yên Thượng xã Nam Hương. Ngày 12/9/2018, UBND xã Nam Hương đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Thạch Hà tổ chức tuyên truyền pháp luật về Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Tiếp cận thông tin cho các Hội viên Câu lạc bộ.
Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho các hội viên CLB

Tại Hội nghị tuyên truyền, Ban chủ nhiệm cùng các hội viên Câu lạc bộ đã được nghe cán bộ Phòng Tư pháp huyện Thạch Hà giới thiệu một số điểm mới và các nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.

Cán bộ Phòng Tư pháp tuyên truyền pháp luật tại Hội nghị

Qua hội nghị này đã giúp cho các hội viên nắm được những nội dung cơ bản của các Bộ luật nêu trên đồng thời nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho các hội viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn. 

Tác giả: Thu Trang - Nguồn: BBT