Tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin, Luật tín ngưỡng tôn giáo và một số quy định liên quan
05/07/2018 06:22
Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND xã Nam Hương về thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018; Kế hoạch về tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin và Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, sáng ngày 02/7/2018, UBND xã Nam Hương đã tổ chức giới thiệu, phổ biến một số nội dung quan trọng của các văn bản Luật nêu trên.
Tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin, Luật tín ngưỡng tôn giáo và một số quy định liên quan

Sau Lễ chào cờ đầu tháng 7/2018, đ/c Trần Thị Thu Trang - Công chức Tư pháp - Hộ tịch đã giới thiệu các nội dung quan trọng của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, ngoài ra còn giới thiệu thêm một số quy định mới liên quan cán bộ, công chức có hiệu lực từ tháng 7/2018 và báo cáo kết quả công tác sửa đổi, bổ sung Hương ước các thôn.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tại Hội nghị có 51 người tham gia, bao gồm các đ/c là cán bộ, công chức,  những người hoạt động không chuyên trách, Hiệu trưởng các nhà trường, Trạm trưởng Trạm y tế, các đ/c Bí thư các chi bộ, các Trưởng thôn, công an viên, thôn đội trưởng, chủ nhiệm các Hợp tác xã trên địa bàn xã Nam Hương.

Tác giả: TTTT - Nguồn: BBT