Thứ tựTên cán bộChức vụĐiện thoại
1 Nguyễn Viết Lĩnh Bí thư Đảng ủy 0973.863.082
2  Nguyễn Sỹ Trung Phó BT ĐU  
3 Dương Đình Xuân Phó Chủ tịch HĐND 0916.846.758
4 Nguyễn Sỹ Quý Chủ tịch UBND 0963.856.839
5 Trần Hậu Đức Phó Chủ tịch UBND 0976.184.178
6 Trần Văn Nam Chủ tịch UBMTTQ 0947.171.264
7 Nguyễn Đình Thơ Địa chính - Tài nguyên 0989.499.009
8 Nguyễn Sỹ Anh Địa chính - NN - NTM 0974.739.419
9 Nguyễn Sỹ Tâm Kế toán - Ngân sách 01696.917.515
10 Nguyễn Xuân Linh Văn phòng - Nội vụ 01692.039.014
11 Hồ Thị Thúy Hằng Kế toán - Ngân sách 0973.864.835
12 Lê Thị Nhị Văn phòng - Thống kê 01698.289.139
13 Trần Thị Thu Trang Tư pháp - Hộ tịch 0944.452.629
14 Lưu Anh Tường Chủ tịch Hội CCB 0913.078.885
15 Hồ Văn Nga Trưởng Công an 0913.375.899
16 Trần Thị Sỹ Chủ tịch Hội Phụ nữ 01657.581.406
17 Trương Thị Thủy Chủ tịch Hội Nông dân 01633.479.719
18 Trương Văn Bình Chỉ huy trưởng Quân sự 0964.834.324
19 Trần Thị Hồng Nhung Văn hóa - Chính sách 0977.683.922
20 Phan Thị Phương Kế toán - Ngân sách 0912.922.438