Khí thế ra quân đầu năm xây dựng nông thôn mới tại thôn Lâm Hưng
17/01/2018 05:31
Thực hiện chương trình MTQGXD NTM, sớm đưa xã Nam Hương về đích năm 2019.
Khí thế ra quân đầu năm xây dựng nông thôn mới tại thôn Lâm Hưng

Đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo XD NTM xã Nam Hương đã chủ động đưa ra 5 tiêu chí, trong đó có tiêu chí số 20 ( khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu) là một trong những tiêu chí phải hoàn thành trong năm 2018.

Xác định việc xây dựng, hoàn thành tiêu chí số 20 là một tiêu chí khó, đòi hỏi sự thống nhất và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng thuận, nhất trí cao của toàn thể bà con nhân dân nên BCĐ đã chọn Khu dân cư thôn Lâm Hưng để xây dựng thành Khu dân cư NTM kiểu mẫu và xây dựng vườn mẫu năm 2018.

Cán bộ công đoàn cùng bà con thôn Lâm Hưng ra quân lao động lát gạch tại khu trung tâm thôn

Bước đầu các hộ gia đình đã ý thức được việc xây dựng NTM là làm thay đổi bộ mặt về nông thôn, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân. Thông qua các tổ chức chính trị xã hội, các hộ gia đình đã chặt bỏ các loại cây tạp thay vào đó trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao, xây dựng các vườn mẫu, bố trí, dời dọn các công trình phụ hợp lý, đảm bảo mỹ quan.

Tuyến đường sau khi đã được lát gạch

Trong những ngày qua, cán bộ công đoàn và bà con nhân dân mở rộng hành lang, lát gạch tuyến đường khu trung tâm thôn. Với khí thế ra quân ngày đầu năm, tin tưởng rằng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của BCĐ XD NTM xã , sự đồng tình cao của bà con nhân dân thôn Lâm Hưng, tiêu chí sô 20 sẽ sớm hoàn thành trong năm 2018.

Tác giả: Nguyễn Sỹ Trung - Nguồn: BBT