Một số hình ảnh về bước đầu xây dựng mô hình nông thôn mới ở xã Nam Hương
23/01/2018 10:41
Qua ba năm triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Nam Hương đã có một số mô hình nổi trội.
Một số hình ảnh về bước đầu xây dựng mô hình nông thôn mới ở xã Nam Hương

Sau đây xin giới thiệu một vài hình ảnh về một số mô hình mới tại xã Nam Hương.

 

Mô hình của ông Tam với 2000 trụ tiêu và 500 trụ thanh long

 

Mô hình của anh Đồng với dự án nuôi chim yến và gần 200 con lợn ri

Mô hình của ông Thanh với khu du lịch và trang trại gà 2000 con

Hệ thống hàng rào và cổng của các hộ gia đình đang được tiếp tục xây dựng khang trang

Tác giả: TTTT - Nguồn: BBT