Lịch công tác tuần thứ 2 năm 2018 của UBND xã
Số kí hiệu TUẦN THỨ 2 NĂM 2018
Ngày ban hành 08/01/2018 Ngày hiệu lực 08/01/2018
Lĩnh vực Lịch công tác tuần UBND xã Loại văn bản Kế hoạch
Cấp ban hành Cấp xã Cơ quan ban hành UBND xã
Nội dung Lịch công tác tuần thứ 2 năm 2018 của UBND xã
Đính kèm: Lịch công tác tuần thứ 2 năm 2018 của UBND xã