Lịch tiếp công dân định kỳ
Số kí hiệu 01/TB-UBND
Ngày ban hành 04/01/2018 Ngày hiệu lực 04/01/2018
Lĩnh vực Cải cách hành chính Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành Cấp xã Cơ quan ban hành UBND xã
Nội dung Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND xã Nam Hương năm 2018
Đính kèm: Lịch tiếp công dân định kỳ