Thông báo tình hình thời tiết và một số cấp bách trong chăn nuôi
Số kí hiệu 02/TB-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018 Ngày hiệu lực 10/01/2018
Lĩnh vực Kinh tế Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành Cấp xã Cơ quan ban hành UBND xã
Nội dung Thông báo tình hình thời tiết và một số cấp bách trong chăn nuôi
Đính kèm: Thông báo tình hình thời tiết và một số cấp bách trong chăn nuôi