V/v phê duyệt kết quả rà soát HN,HCN cuối năm 2017
Số kí hiệu 100/UBND
Ngày ban hành 15/12/2017 Ngày hiệu lực 15/12/2017
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Cấp xã Cơ quan ban hành UBND xã
Nội dung V/v phê duyệt kết quả rà soát HN,HCN cuối năm 2017
Đính kèm: V/v phê duyệt kết quả rà soát HN,HCN cuối năm 2017